Privacyverklaring
(Laatst bijgewerkt 25/05/2018)

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u onderstaand lezen welke persoonsgegevens Excluvin van u verwerkt, waarom Excluvin dit doet, met wie Excluvin deze gegevens deelt en wat u kunt doen om e.e.a. te corrigeren of te voorkomen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Excluvin
Legolaan 12
9861 AT  Grootegast
Postbus 24
9860 AA  Grootegast
T.:  +31 (0) 595 614 606
E.:  info@excluvin.nl
W.: www.excluvin.nl

Persoonsgegevens die u zelf invoert

De gegevens die u ons geeft bij het plaatsen van een bestelling, bij het invullen van het online contactformulier of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief.

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mail adres
  • bankgegevens (bij betaling met I-deal via webshop)

Deze gegevens vragen wij van u met als doel:

  • het ordentelijk uitvoeren van uw opdracht/bestelling.
  • het beantwoorden van uw vragen of behandelen van onverhoopte klachten.
  • u op de hoogte houden van onze nieuwe producten, aanbiedingen e.d.

Bij elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt heeft u de mogelijkheid u op eenvoudige wijze af te melden voor het ontvangen hiervan.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Voor zover wij gebruik maken van diensten van derden, geven wij uitsluitend de voor hun dienstverlening noodzakelijke gegevens door nadat wij ons ervan vergewist hebben dat ook deze partijen conform de AVG opereren.

Bij ‘derden’ moet u denken aan bezorgdiensten zoals Post.nl en aan de Rabobank ingeval

I-deal betalingen via onze webshop.

Dan zijn er nog twee ‘derden’ met wie wij uw gegevens delen, die we hierna afzonderlijk behandelen.

 

Webanalyse met Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw bezoek aan de website mogelijk maken. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd via uw omgang met de website, wordt aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Indien u anoniem surft, wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten buiten de Europese Unie waarmee een overeenkomst werd gesloten in afgekorte vorm doorgestuurd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd. In opdracht van de beheerder van de website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw bezoek op de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten, verbonden met het bezoeken van de website en het internet aan de beheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser binnen het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browser-software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken.

U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door de cookie aan de hand van uw bezoek op de website bij Google worden geproduceerd (uw IP-adres inbegrepen) net als het verwerken van deze gegevens door Google vermijden door de browser-plug-in via de volgende link te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Cookies

Cookies zijn bestanden die bij het bezoek van een internetsite in de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Excluvin maakt gebruik van zogenaamde sessie-cookies, die onmiddellijk nadat u uw browserprogramma afsluit weer worden gewist. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker gebruik maken van het winkelwagentje, doordat u altijd kunt zien hoeveel artikelen er in het wagentje zitten en voor welk bedrag u producten in het wagentje hebt gedaan. Daarnaast gebruiken wij ook cookies die gedurende meerdere bezoeken/sessies blijven staan (permanent/persistent-cookies). Vooral deze cookies zorgen voor een gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger aanbod. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u informatie op uw scherm krijgt die speciaal op u is afgestemd. Het enige doel van de door u doorgegeven gegevens is dus, ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen en uw bezoek bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

U kunt het opslaan van Cookies op uw computer verhinderen door bepaalde instellingen in uw internetbrowser. Hierdoor worden bepaalde functies en de omvang van ons aanbod echter beperkter.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Excluvin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via site@excluvin.nl. Excluvin heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wissen / corrigeren van uw gegevens

Excluvin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of dan strikt noodzakelijk is om de eerder genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt zelf te allen tijde uw gegevens inzien  of door ons doen wissen of corrigeren. Richt u zich in dit geval tot site@excluvin.nlof bovenstaand postadres en wij zullen z.s.m. maar in ieder geval binnen 4 weken aan uw verzoek voldoen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Excluvin behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen, bijvoorbeeld omdat wij met een andere bezorgdienst zouden gaan samenwerken. Wijzigingen zullen altijd op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring af en toe te raadplegen om zodoende van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.